Bara Land er en tomandstegnestue bestående af os; landskabsarkitekterne Karl Johan Baggins og Nicklas Antoni Rasch.
Til sammen har vi over 20 års erfaring.

Vi beskæftiger os med mange af fagets facetter og skalaer – fra parken til den urbane plads og fra projekteringsdetaljen til byplanen. Vi har erfaring med samtlige faser af landskabs- og byggeprojekter – fra ideudviklings- og skitseringsfaser, til dispositionsforslag og projekteringsfaser.

Vi er erfaren ud i at varetage dialog med kommuner og samarbejdspartnere og forstår at sikre en frugtbar process med alle projektets interessenter, så rådgivningsprocessen forløber gnidningsfrit.

For os er tværfagligt samarbejde et grundlag for nuancerede arbejdsprocesser og en præmis for succesfuld planlægning af alle typer projekter, hvad enten der er tale om byudvikling, arkitektur eller landskabsarkitektoniske projekter.

Samarbejdspartnere og bygherrer: