Bara Land er en tomandstegnestue bestående landskabsarkitekterne Karl Johan Baggins og Nicklas Antoni Rasch.

Vi har erfaring med samtlige faser af landskabsprojekter; fra ideudviklings- og skitseringsfaser til projekteringsfaser.

Vi beskæftiger os med mange af fagets facetter og skalaer; fra parken til den urbane plads og fra projekteringsdetaljen til byplanen.

Vi kan varetage dialoger med kommuner og samarbejdspartnere og forstår at sikre en frugtbar proces med alle projektets interessenter, så rådgivningsprocessen forløber gnidningsfrit.

Vi ser tværfagligt samarbejde som et grundlag for nuancerede arbejdsprocesser og en præmis for succesfuld planlægning af alle typer landskabsrelaterede projekter.

Vi ønsker at medvirke til udvikling af bæredygtig, stedbunden, bygbar og driftbar landskabsarkitektur.

Samarbejdspartnere og bygherrer: