STENLÆNGEGÅRD – NY INSTITUTION VED SLAGELSE

Vores forslag til en ny børnehave og vuggestue i Slagelse.

Udført i samarbejde med Alex Pouelsen Arkitekter, Hansen og Andersen A/S og Artelia / Rådgivende ingeniører

Uderummenes disponering tager afsæt i facadernes åbninger for at understrege samspillet mellem inde og ude. Disponeringen danner opholds- og legeområder for intuitionernes børn i samspil med omgivelserne. Her henvender funktionerne i udearealerne sig til en given aldersgruppe, som enten er vuggestueeller børnehavebørn, og samtidig skaber bygningens udformning gode adgangsforhold til og fra legeområderne.

I udearealerne arbejdes der med jordbalance, som betyder at der hverken vil tilføjes eller fjernes unødvendigt jord. Efter udgravninger til bygning opstår der samlet set ca. 3450 tons råjord og muld, svarende til ca. 2500 m3. Disse m3 fordeles ud i området og skaber et kuperet terræn i den nordlige del af entrepriseområde der fremadrettet indgår i det legende landskab som kælke- og legebakker, med integrerede rutsjebaner, tarzanbaner og stisystemer. Afslutningsvis udarbejdes der på terrænformationerne flade plateauer, som gør det muligt at placere klatrestativer, cirkelgynger og andre legeredskaber og samtidig giver rig mulighed for at skabe udsyn for børnene og god visuel kontakt for pædagogerne.

Diagram for de rumdannende landskabselementer; bakkerne og beplantningerne og diagram for flow.