SDR. OMME – NYT LUKKET FÆNGSEL

BARA land er underrådgivere til Alex Poulsen Arkitekter, hvor vi har tegnet udearealerne til det nye lukkede fængsel ved det eksisterende Sdr Omme Statsfængsel. Her skal være plads til 200 indsatte.

Projektområdet for det fremtidige lukkede fængsel strækker sig over 19ha.

Anlægssummen for landskab er 82,5 millioner dkk

Projektet er under udførsel og forventes at stå færdigt i 2025.

Bygherre: Kriminalforsorgen

Hovedrådgiver (arkitekt): Alex Poulesen Arkitekter

Ingeniør: Viborg Ingeniørene

Sikringsrådgivere: COWI / Rambøll

Når det nye lukkede afsnit bliver taget i brug om et par år, bliver Sdr. Omme fængsel det største fængsel i Danmark målt på kapacitet. Det nye lukkede afsnit tilfører ca. 20.000 kvm byggeri med tilhørende udearealer.

Det nye lukkede afsnit udgør i sig selv et fuldt funktionelt fængsel og omfatter en portbygning med ankomst, besøg sundhedsafsnit og varemodtagelse, tre belægsbygninger, beskæftigelses- og undervisningsbygninger, idræts- og fritidsfaciliteter samt diverse supportfunktioner.

Fængslet er designet ud fra flere parametre, der tilsammen skal sikre en driftsoptimal institution, som tilgodeser både arbejdsmiljø, personalenormering og de indsattes trivsel. Konstruktionsmetoder er fastlagt under nøje hensyntagen til Kriminalforsorgens sikkerhedskrav og krav om at begrænse drifts- og vedligeholdelsesomkostninger mest muligt.

Bæredygtighedstiltag er implementeret i samarbejde med bygherren, og tager afsæt i den frivillige bæredygtighedsklasse. Der er i den forbindelse arbejdet med en række miljøvenlige tiltag hvoraf svanemærkede materialer, energibesparende anlæg, kontrol af ressourcespild på byggepladsen er særligt nævneværdige.  Derudover er der arbejdet med LCA-beregninger af tre forskellige bygningstypologier, hvilket har ført til, at der – hvor muligt i forhold til sikkerhedskrav – er anvendt materialer med mindre CO2 belastning end alternativerne.

  1. Flow 2. Brand 3. Brugergrupper

Koncept for beplantning mellem gårdtursrum.