HELHEDSPLAN FOR RINGE FRI- OG EFTERSKOLE

Et vigtigt greb i helhedsplanen er, at få bundet Fri- og Efterskolen sammen med sit opland. Det er oplagt at sammentænke den nordlige udvidelse med de gode intentioner som allerede findes for street og sportsudvidelserne på nabogrunden. Disse to fremtidige projekter kan i sammenspil fremstå endnu stærkere og skabe et gennemgående sammenhæng for området. Der opstår rum mellem de nye og gamle bygninger, hvori der implementeres funktioner så de passer til de tilstødende klassetrin, men samtidig med mulighed for leg og ophold på tværs af køn, aldre og fysisk kunnen. Funktionerne indarbejdes i omgivelserne, skaber sammenhæng og bidrager til udfoldelse og leg som er placeret strategisk ift. solretning og brugerflade.

Helhedsplanen forbinder skolens areal med fremtidige planer for sammenfletning af omkringliggende arealer.