RECLAIMING TERRITORIES

Forslag til den åbne byplan idékonkurrece i Piteå, Sverige, gennem Europan. Udført I samarbejde med Nyboe Andersen Landskab og Benedicte Rahbek, arkitekt MAA.

Forslaget blev tildelt en anden præmie.

Piteå rummer en masse potentiale, da der er planer om at etablere en ny station på kanten af centrum, som en del af ruten for det nye hurtigtog på strækningen North Bothnia Line. Men hurtigtoget kommer også med en pris! Jernbanen skaber en ny voldsom barriere mellem Piteå centrum og havet, vores forslag Reclaiming Territories skaber nye forbindelser, under og over jernbanen samt ny byudvikling på kanten af vandet. Forslaget lægger derudover op til udvikling af en kæde af rekreative grønne rum omkring centrum som skaber nyt liv og en ny cirkulær forbindelse.

  1. Barrierer – Vejen Timmerleden og jernbanespor som en del af Norrbotniabanan udgør en kraftig barrierer mellem Pitåe centrum og vandet.
  2. Nye forbindelser – fysiske og visuelle forbindelser skal skabe sammenhæng mellem by og vand.
  1. Nye distrikter.
  2. Den Grønne Ring
Piteå station bliver den vitale forbindelse mellem Sörfjärden, den gamle by centrum og de tre nye bydele: Västra Kajen, 
Jernbanegården og Södrahamn. Stationen og pladsen bliver katalysatoren for byudvikling af Piteå.
Overskudsjord fra udviklingen af de nye bydele bruges til at indvende land, så der i fremtiden vil kunne etableres en bred  
rekreativ havnepark, der i sammenspil med de nye forbindelser skaber let adgang til vandet fra byen.

Bara land ApS – landskabsarkitekter + Jens Nyboe Andersen, landskabsarkitekt mdl og Benedicte Rahbek, arkitekt MAA.