NA – NY ARREST SLAGELSE

Bara land har, som underrådgiver til Alex Pouelsen Arkitekter, siden 2022 været med til at udarbejdet dispositionsforslaget til Ny Arrest i Slagelse.
Nu er opgaven uddelegeret til andre gode rådgivere, som skal færdiggøre det 34 ha store projekt.

Vi takker rådgiverteamet og kriminalforsorgen (bygherre) for det gode samarbejde og den spændende proces!

Alex Pouelsen Arkitekter (totalrådgiver), ERIK arkitekter, Viborg Ingeniørerne A/S, Molter Consolt.

Den fremtidige arrest etableres i et landbrugslandskab med marker som naboer mod nord og øst, mens der mod vest findes mindre landbrugsbygninger og private boliger og haver. Mod syd støder grunden op mod omfartsvej 22. Projektområdet består af områder indenfor og udenfor perimeter. Disse områder er skarpt adskilt fra hinanden af et indre og et ydre sikringshegn, og imellem disse en perimetermur. Projektarealerne er samlet set 338.900 m2, hvoraf 266.900 m2 er indenfor perimeter og 72.000 m2 er uden for perimeter.

Situationsplan

Fugleperspektiv. Visualisering udarbejdet af Alex Poulsen Arkitekter A/S + ERIK arkitekter.

Fugleperspektiv. Visualisering udarbejdet af Alex Poulsen Arkitekter A/S + ERIK arkitekter.

Fugleperspektiv. Visualisering udarbejdet af Alex Poulsen Arkitekter A/S + ERIK arkitekter.

Visualisering udarbejdet af Alex Poulsen Arkitekter A/S + ERIK arkitekter.

Opstalt af perimetermur. Muren “brydes” af biozoner. Indhegnede zoner hvor diverse planter kan få lov at brede sig og herigennem kan opnå et samlet volumen, som kan hamle op med den store mur.