GØGEVÆNGET

Dronefoto. Eksisterende forhold, efter etablering af ny villa. Efteråret 2021

Plan for privat have, på kuperet terræn.
Grunden opdeles naturligt i to plateauer, et for hver etage og sammenkobles med trapper og hældninger på terræn.
De markante skråninger suppleres med beplantning bl.a. af stedsegrøn vegetation, blomstrende buske og engbeplantning som langs kanterne skaber rum og giver en let afgrænsning til omgivelserne.

Proces.

Proces.

Proces.