MOTALAVEJ

I samarbejde med Friis Andersen Arkitekter. Udviklingsplan for boligområdet Motalavej i Korsør, med fokus på tryghed og aktivitet på tværs af køn, alder og fysisk kunnen.

Belysning af bagsidearealer.

Helhedsplan.

Tværgående forbindelser.

Langsgående forbindelser.

Oplevelsesstien.

Fartdæmpende tiltag, læ og identitetsskabende beplantning.

Aktivering af bagsidearealer med indbygning af overskudsjord. Fokus på tryghed og aktiviteter for forskellige brugergrupper.

Fartdæmpende tiltag som reakreative byrum på tværs af vejen.