KILDEDAL NORD – NATURNÆRT LIV

Forslag til den åbne idékonkurrence om udvikling af området Kildedal Nord. Udført i samarbejde med Jens Nyboe Andersen, landskabsarkitekt mdl og Benedicte Rahbek, arkitekt MAA.

Forslaget blev tildelt en førstepræmie.

I dag er i Kildedal Nord karakteriseret af at være et landbrugslandskab.
Markerne er præget af monokulturer med en lav biodiversitet.
Det eksisterende mose og engområde har en høj biodiversitet, og er udnævnt som §3 område med en række beskyttede naturtyper.

Vi forslår at etablere to nye hovedbiotoper, skoven og engen, samt at styrke den eksisterende biotop, mosen.
På morænebakkerne tilplantes skov som styrker dramatikken og variation i
landskabet.

Skovens form tilpasses en række ’landsbykiler’. Kilerne skaber en ’flosset skov’ – et 6,5 km langt skovbryn. Kilerne giver aftensol langt ind i landbykilerne, og skaber kig og dybde i landskabet.

Fugleperspektiv – Fra monokulturelle marker til skov, eng og boligklynger.

Den levende og tætte smøge i landsbykilen.

Bara land ApS – landskabsarkitekter + Jens Nyboe Andersen, landskabsarkitekt mdl og Benedicte Rahbek, arkitekt MAA.