BOTILBUD SØNDERSØ

I samarbejde med Juul og Hansen Arkitekter. Botilbud Søndersø – IBSØ, er et bosted for autister i Furesø kommune med fokus sanselige oplevelser og hvor der etableres et samlet beplantningsgreb som favner den nye bygning og dens omgivelser og ved at skabe et grønt sammenhæng, hvor beplantningen får en naturlig karakter, som fremstår robust og samtidig en bevist brug af hjemmehørende arter og andre pionerarter, giver en tolerant og naturlig vegetation.
For en optimering af brugerfladen og opnå en god udnyttelse af udearealerne, indarbejdes der rundt området forskellige funktioner og oplevelser.
Forsinkelse af regnvand sker via synlige forsinkelsesbassiner/regnvandsbede som ydermere optimerer vilkår for stedets fauna. Beplantningen i grøfterne har karakter regnvandsbed, som er tolerante i både våde og tørre perioder.

Plan.

Atrium. Her står høje græsser og stauder for frodighed og rummelighed som bringer det grønne element helt ind i hjertet af bygningen.

Grussti. Stisystemet er tegnet op af større plantebede og græsarealer. Her skaber kornvalmuen fra den udvalgte frøblanding kontrast til det grønne. De bevarede træer suppleres med plantninger af mindre flerstammede træer og buske som røn, paradisæble og flerstammede hjertetræ.

Proces. Træer og buske ankommer til plantning.

Proces. Klargøring af atrium.

Proces. Kantzonen klargøres.

Proces.

Proces. Et dobbeltstammet egetræ er bevaret i aksen af den tværgående grussti.

Proces. Plantning.