SLAGTERIGRUNDEN I GULDBORDSUND

I samarbejde med Friis Andersen Arkitekter transformeres eksisterende slagterigrund til offentligt, rekreativt byrum.
Som første led i helhedsplanen for Guldborgsund havnefront, ligger Havneparken i et knudepunkt mellem Fejøgade og Brovejen.
Slagterigrundens unikke karakter bevares ved at transformere og benytte bevaringsværdige bygningsdele af facader og udvalgte bygninger, som efterfølgende integreres i Havneparken
Derved skabes en urban park som formår at holde fast i stedets historie og koble sig på områdets øvrige omgivelser.

Eksisterende forhold.

Eksisterende forhold.

Eksisterende forhold.

Eksisterende forhold.

Fugleperspektiv. Slagterigrunden som rekreativt byrum.

Den fremtidige slagterigrund aktiveres med tilbud til personer i alle aldre, på tværs af køn og fysisk kunnen.

Langs den centrale øst-vest gående akse udstilles levn fra industrien, for at forankre parken i sin fortid og tilknytning til havnen.

Vandet i den lille vig gøres tilgængelig. Herfra er der udsigt til havnebassinet.

Plantegning.

Slagterigrunden set fra gaden.

Aksen. Kig mod vandet.