SLAGTERIGRUNDEN I GULDBORDSUND

I samarbejde med Friis Andersen Arkitekter transformeres eksisterende slagterigrund til offentligt, rekreativt byrum.
Som første led i helhedsplanen for Guldborgsund havnefront, ligger Havneparken i et knudepunkt mellem Fejøgade og Brovejen.
Slagterigrundens unikke karakter bevares ved at transformere og benytte bevaringsværdige bygningsdele af facader og hele udvalgte bygninger Disse skaber rammen om og identiteten for den nye havnepark, hvor der både peges tilbage og frem i historien.

Eksisterende forhold.

Eksisterende forhold.

Eksisterende forhold.

Eksisterende forhold.

Fugleperspektiv. Slagterigrunden som rekreativt byrum.

Den fremtidige slagterigrund aktiveres med tilbud til personer i alle aldre, på tværs af køn og fysisk kunnen. Fodaftryk fra de gamle slagteribygninger, som fjernes, aftegnes som bodurbånd i grusflader.

Langs den centrale øst-vest gående akse udstilles levn fra industrien, for at forankre parken i sin fortid og tilknytning til havnen.

Vandet i den lille vig gøres tilgængelig. Herfra er der udsigt til havnebassinet.

Plantegning.

Slagterigrunden set fra gaden.

Aksen. Kig mod vandet.