BAGHUS OMBYG

I baggården findes et eksisterende baggårdshus som ønskes udnyttet til beboelse. For at kunne få godkendt dette af kommunen skal det vises hvordan der kan etableres 30m2 udeareal, samt to parkeringspladser, i forbindelse med den nye bolig.

Illustrationen er baseret på eget dronefoto.